DE
PL
„Jeśli mówisz do człowieka w języku, który on rozumie, to, co chcesz mu powiedzieć trafi do jego głowy.
Jeśli porozmawiasz z nim w jego ojczystym języku, zdołasz dotrzeć do jego serca."
– Nelson Mandela


Od wielu lat jestem dyplomowanym magistrem filologii i pracuję w zawodzie tłumacza języków niemieckiego i polskiego z prawdziwą pasją.
W 2012 roku zdałam egzamin państwowy i uzyskałam uprawnienia do wykonywania regulowanego w Polsce zawodu tłumacza przysięgłego
języka niemieckiego nr TP/17/12 , co potwierdza wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W Szwajcarii mieszkam i pracuję jako tłumacz od 8 lat.
W 2014 roku, po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu wymaganych egzaminów, zostałam akredytowana przez Sąd Wyższy Kantonu Zurych
jako tłumacz urzędowy i sądowy dla języków roboczych polskiego i niemieckiego.
W kantonach Schwyz, Zug i St. Gallen również jestem wpisana na kantonalne listy tłumaczy.
Moje sprawdzone i uznane kwalifikacje zawodowe w Szwajcarii i Polsce gwarantują Państwu najwyższą jakość tłumaczeń.

Ponadto jestem członkiem następujących stowarzyszeń:
Szwajcarskiego Związek Tłumaczy i Terminologów ASTTI
Związku Zuryskich Tłumaczy Sądowych VZGDÜ
Związku Szwajcarskich Tłumaczy Sądowych juslingua.ch
Polskiego Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Od października 2018 r. prowadzę w Zurychu biuro tłumaczeń Beata Sadziak Übersetzungen GmbH, które specjalizuje się w językach polskim i niemieckim.

Zapraszam się do zapoznania się z moją ofertą oraz kontaktu.
Z poważaniem
Beata Sadziak


Oferta tłumaczeń pisemnych
- tłumaczenia prawnicze z języków: niemieckiego, francuskiego, włoskiego, angielskiego i polskiego
(prawo pracy, prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo administracyjne, prawo finansowe)
- oficjalne, urzędowe i notarialnie uwierzytelnione (uznawane w Szwajcarii) tłumaczenia na języki: niemiecki, francuski, włoski i angielski
- tłumaczenia poświadczone (uznawane w Polsce)* z języków: niemieckiego, francuskiego, włoskiego i angielskiego na język polski
- tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne z języka polskiego i na język polski
- profesjonalne tłumaczenia wniosków o pomoc prawną z języka polskiego i na język polski
- korekty i weryfikacje
- poświadczone odpisy sporządzonych w języku niemieckim szwajcarskich dokumentów, które muszą być przedłożone w Polsce
- sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka niemieckiego na język polski sporządzonych przez inne osoby

* Do załatwienia większości spraw w Polsce należy przedłożyć tłumaczenie poświadczone sporządzone i poświadczone przez zaprzysiężonego w Polsce tłumacza przysięgłego, ponieważ w Szwajcarii niemieckojęzycznej nie występuje zawód tłumacza przysięgłego. Zgodnie z polskimi przepisami, wszystkie sporządzone lub sprawdzone przeze mnie tłumaczenia poświadczone z niemieckiego na język polski są opatrzone moją oficjalną pieczęcią i uznawane w Polsce bez apostille.


Oferta tłumaczeń ustnych
- urzędy i sądy w kantonie Zurych
- urzędy i sądy w kantonie Zug
- urzędy i sądy w kantonie St. Gallen
- urzędy i sądy w kantonie Schwyz
- urzędy stanu cywilnego
- kancelarie notarialne
- kancelarie adwokackie


Aktualności
Tłumacze zainteresowani współpracą proszeni są o przesyłanie swoich aplikacji drogą mailową.

Zapraszam na fanpage www.facebook.com/beatasadziakuebersetzungen do lektury moich tłumaczeń informacji prasowych
Rady Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej dotyczących sytuacji w Szwajcarii podczas pandemii.

W styczniu 2020 r. Beata Sadziak Übersetzungen GmbH została członkiem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.
Dziękuję za okazane zaufanie.


Kontakt
Ze względu na charakter pracy tłumacza proszę o kontakt drogą mailową: e-mail@beatasadziak.ch

Kontakt telefoniczny: pon - pt w godz. 08:30 - 17:00
Tel. +41 43 536 91 73
Faks +41 43 539 69 46
Tel. kom. +41 76 610 54 40
WhatsApp +41 76 610 54 40

Adres do korespondencji i biura:
Beata Sadziak Übersetzungen GmbH
Stockerstrasse 56, CH-8002 Zürich
Godziny otwarcia biura: Zapraszam po uzgodnieniu terminu

Przerwa urlopowa od 18 lipca 2020 r. do 02 sierpnia 2020 r.
Korespondencja będzie przez ten czas zatrzymana na poczcie.
Beata Sadziak Übersetzungen GmbH
All rights reserved.
e-mail@beatasadziak.ch